نمونه گواهینامه های بین المللی

سروش اندیشه-مدرک بین المللی مدیریت.MBA.آموزش مجازی
هایتک-مدرک دانشگاه آزاد.MBA.آموزش مجازی


توسعه مدیریت سروش اندیشه با افتخار این امکان را برای فراگیران خود فراهم آورده که بتوانند با شرکت در دوره های مدیریت این مرکز از بین گواهینامه هایی که سروش اندیشه از آکادمی های معتبر بین المللی و داخلی صادر می نماید یکی را انتخاب و پس از پایان دوره آن را دریافت نماید.همچنین فراگیران می توانند  همزمان چند گواهینامه را درخواست و با گذراندن یک دوره از چندین آکادمی گواهینامه بگیرند.این امر مبنی بر مورد تایید بودن آموزش سروش اندیشه نزد این آکادمی ها می باشد.
کلیه گواهینامه های صادره دارای کد رجیستری می باشد و در سراسر دنیا قابل ارائه و استعلام خواهد بود.

در زیر نمونه گواهینامه های صادره این مرکز را از آکادمی های مختلف مشاهده می نمایید:گواهینامه آموزشی از TUVemb ایتالیا با تایید RCBH آلمان
گواهینامه آموزشی از آکادمی PMP iran و AMONTIS آلمان ویژه دوره های مدیریت پروژه


گواهینامه آموزشی از  OXFORD cert universalانگلستان با ثبت و اعتبار جهانی

سروش اندیشه - نمونه گواهینامه آکادمی آکسفورد

گواهینامه آموزشی از Alliance (الاینس) کانادا


سروش اندیشه-مدرک بین المللی مدیریت.MBA.آموزش مجازی 


گواهینامه آموزشی از   QAL انگلستان به دو زبان انگلیسی و فارسی

 

  


گواهینامه آموزشی از  BCI هند، تحت اعتبار Jas Anz استرالیا

سروش اندیشه-گواهینامه بین المللیBCI