گواهینامه های این آکادمی رایگان میباشد !!

سروش اندیشه.مدرک بین المللی مدیریت
فراگیر گرامی آیا میدانید شما فقط هزینه ی دوره ی آموزشی خود را پرداخت میکنید و مدرک خود را -برخلاف دیگر آکادمی ها- بصورت رایگان دریافت میکنید؟

آکادمی سروش اندیشه بابت صدور مدارک انتخابی کاربران محترم هیچ گونه وجهی اضافه دریافت نمیکند و هزینه ی صدور این مدارک را این مرکز تقبل کرده است. این درحالیست که غالبا دیگر آکادمی ها علاوه بر هزینه ی شرکت در دوره و شهریه ی دریافتی، برای مدارک نیز هزینه ی صدور و ارسال آن را از فراگیر دریافت میکنند


با آرزوی موفقیت روزافزون شما

تصویر خبر: 
گواهینامه های این آکادمی رایگان میباشد !!