تکمیل ثبت نام دورهبه صفحه تکمیل ثبت نام دوره خود خوش آمدیدشما پس از ثبت نام اولیه باید تکمیل ثبت نام خود را انجام دهید تا حساب کاربری شما توسط همکاران ما فعال شده و اطلاعات حساب کاربری شما برایتان ارسال شود و شما با استفاده از آن به پروفایل آموزشی خود وارد شده و دوره خود را آغاز نمایید.