مدیریت بیمه

مدیریت بیمه IMBA

 

Insurance Master of Business Administration- IMBA


در راستای توانمندی سرمایه های انسانی صنعت بیمه در چارچوب دوره های کوتاه مدت غیرحضوری، مرکز سروش اندیشه در یک ابتکار ویژه اقدام به طراحی دوره آموزشی "مدیریت کسب و کار بیمه (Insurance Master of Business Administration-IMBA)" نموده است.

هدف دوره IMBA :
ارتقای دانش، بینش و مهارت مدیران، کارشناسان، نمایندگان وکارگزاران بیمه در زمینه کسب و کار بیمه

مخاطبان دوره آموزشی مدیریت کسب و کار بیمه - IMBA :
مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه، مدیران و کارکنان نمایندگی های بیمه، مدیران و کارکنان کارگزاری رسمی بیمه، متقاضیان اخذ نمایندگی شرکتهای بیمه، متقاضیان اخذ کارگزاری رسمی بیمه، متقاضیان اخذ مجوز کارشناسی ارزیابی خسارت، علاقمندان به اشتغال در صنعت بیمه

سرفصلهای دوره:
مبانی بیمه
کلیات بیمه
مدیریت منابع انسانی
منتخب مباحث بازاریابی
مدیریت ارتباط با مشتری
فرهنگ واژگان بیمه


 کد رشته مدت دوره
 شهریه (ت)
 سطح دوره
 *دوره جدید* 200ساعت  560/000 (بامدرک بین المللی) تکمیلی
 ثبت نام اولیه دریافت کارت کاربری با پست