مدیریت دانش

مدیریت دانش

در اقتصاد روز دنیا اساس ایجاد ارزش پایدار از طریق توسعه دارائی های نامشهود بر اساس دانش و تجربیات درون سازمانی اتفاق می افتد. امروزه مهم ترین فعالیت سازمان ها مدیریت دارائی های نامشهود خود نظیر دانش نیروی انسانی می باشد. دانشی که طی سالیان سال و با سرمایه گذاری از سوی سازمان حاصل گردیده و در بسیاری از موارد با نادیده گرفتن این سرمایه اندوخته شده، ضررهای جبران ناپذیری را بر پیکره پیشبرد سازمان شاهد هستیم. خداحافظی با دانش افراد با سابقه، مشاهده انواع دوباره کاری ها و مواردی از این دست همگی نشانه هائی از عدم وجود سیستمی به منظور مدیریت دانش می باشد. مدیریت دانش علمی به منظور ایجاد حافظه سازمانی و افزایش توانمندی سازمان در استفاده از داشته های خویش است. داشته هایی که تنها در طول زمان و با صرف هزینه های گزاف انسانی، مالی و اعتباری حاصل می گردد.

هدف دوره
آشنایی مدیران و کارشناسان سازمان­ها با مفاهیم عصر دانش و اطلاعات و تحولات مدیریتی در آن
معرفی مکانیزم های پایه و جدید مدیریت دانش
ایجاد آمادگی در سازمان ها برای استقرار مکانیزم های مدیریت دانش

ضرورت دوره – چرا مدیریت دانش؟

از بعد تغییرات جهانی: تغییر الگوهای کسب و کار از عصر صنعتی و عصر اطلاعات به عصر دانش و مطرح شدن شرکت های دانش محور
از بعد ضرورت های ملی: اجرای سیاست های اصل 44 ، توجه به شرکت های دانش بنیان و حرکت شرکت ها به سمت تولید، حفظ و بهره برداری از دانش
از بعد سازمانی: تغییرات گسترده در قوانین رقابت و قرار گرفتن دانش و تکنولوژی در لبه مزیت رقابتی، افزایش نرخ ترک شغل نیروهای متخصص و سرمایه­های انسانی، بزرگ شدن و چند شعبه­ای شدن سازمان­ها، مسن شدن سازمان­ها


مخاطبین دوره:
کارشناسان ارشد، مدیران میانی و مدیران ارشد

مدیران واحدهای فناوری اطلاعات، منابع انسانی، تحقیق و توسعه و طرح و برنامه که مدیریت دانش جزء ماموریت­های ذاتی آنهاست

 
و سایر افراد و مدیرانی که علاقه­مند به یادگیری یک حوزه کاربردی و جدید در مدیریت هستند


 کد رشته مدت دوره
 شهریه (ت)
 سطح دوره
 *دوره جدید* 200ساعت  560/000 (بامدرک بین المللی) تکمیلی
 ثبت نام اولیه دریافت کارت کاربری با پست