مدیریت شهری

مدیریت شهری
ترکیب مدیریت و شهر، مفهوم سازماندهی امور مربوط به برنامه ریزی، سازمان دهی ، بسیج منابع و امکانات ، هدایت و کنترل در محدوده شهر را تداعی می نماید . مفهومی که در کشور های مختلف به دلیل ساختار های سیاسی و رویکرد های اقتصادی ، نهاد های متفاوتی را با الگو های متفاوتی در خود درگیر دارد .

در حالتی که برنامه ریزی دقیق و درست ، سبب رشد اقتصادی ، تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان درامور شهرها می‌گردد ، شکست در حل مشکلات و مسائل شهری ، سبب رکود اقتصادی ، نارضایتی‌ های اجتماعی و سیاسی ، فقر ، بیکاری و تخریب محیط زیست خواهد شد .

هدف از این رشته عبارت است از :
تربیت کادر متخصص جهت نگهداری و اداره و توسعه فضاهایی است که برنامه ریزان شهری ایجاد می نمایند. رشته مدیریت شهری از دیدگاه سلسله مراتب رشته ای زیر مجموعه ای از حوزه برنامه ریزی بوده که این حوزه شش زیر شاخه اصلی دارد:
1- امنیت ملی
2- توسعه اقتصادی
3- اجتماعی
4- محیط زیست
5- شهری
6- توسعه منطقه ای
زیر شاخه پنجم یعنی برنامه ریزی شهری بر اساس سه اصل ایجاد آسایش، امنیت، رفاه برای ساکنان شهر استوار است که البته این سه اصل ممکن است در هر شهر بر اساس فرهنگ و پیشینه ساکنین تعاریف متفاوتی داشته باشد. در زیر شاخه رشته برنامه ریزی شهری ده بخش قابل تفکیک به این شکل وجود دارد:
1- طبیعی – اقلیمی
2- زیست محیطی
3- اقتصادی
4- اجتماعی
5- جمعیتی
6- تاریخی
7- زیر ساخت
8- کالبدی
9- مدیریتی
10- سیاسی
به عبارت دیگر، یک برنامه ریز شهری با این ده تخصص در ارتباط است تا یک برنامه شهری را به سرانجام برساند. بر این مبنا در شاخه نهم یعنی مدیریتی، مبحث مدیریت شهری گنجانده شده است که وظیفه آن نگهداری و اداره و توسعه فضاهایی است که برنامه ریزان شهری ایجاد می نمایند.

 آینده شغلی:
با توجه به طراحی که برای این گرایش صورت گرفته است، فارغ التحصیلان این رشته برنامه ریزان آینده شهری خواهند بود، زیرا برنامه ریزی برای ایجاد فضاهای لازم برای شهر نیازمند مدیریت این فضا ها بوده که این کمک را مدیریت شهری به این رشته می کند. البته بدیهی است که موفقیت و یافتن شغل متناسب با رشته تحصیلی دانشجویان در این رشته منوط به علاقه و تخصص در این رشته می باشد. ضمن اینکه تحصیل در این رشته (در زمان نگارش این متن) نیازمند به داشتن سابقه کار می باشد که این دسته از محصلان می تواند به جنبه های کیفی شغل خود بیاندیشند.

برای شرکت در این دوره چه چیزهایی مورد نیاز است؟
    علاقه به ایجاد فضاهای بهتر شهری (بسیار مهم)
    سابقه کار مرتبط
    درک و فهم صحیح فرآیند های شهری
    ایجاد زبانی مشترک برای ارتباط با متخصصان برنامه ریزی
    توانایی و ظرفیت اجرای برنامه های شهری


 کد رشته مدت دوره
 شهریه (ت)
 سطح دوره
 *دوره جدید* 100 ساعت  560/000 (بامدرک بین المللی) تکمیلی
 ثبت نام اولیه دریافت کارت کاربری با پست